De in dertig jaren opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van schilderijen restauratie

staat garant voor kwaliteit en vakkennis op het gebied van schilderijen uit de 17e tot en met de 20e eeuw.

 

Enkele belangrijke richtlijnen zijn:

 • Gebruikte materialen bij de restauratie dienen duurzaam en reversibel te zijn. Ze moeten te allen tijde verwijderd kunnen worden zonder dat dit risico met zich meebrengt voor het originele beschilderde object.
 • Behouden van de uitstraling van het beschilderde object. In de meeste gevallen moet men wegnemen wat mensen of de tijd aan het werk toegevoegd hebben of veranderd hebben. Daardoor zal het beschilderde object zijn originele aanzien terugkrijgen
 • Het werk dient leesbaar te zijn. De retouches (inschilderdingen) moeten aantoonbaar blijven door middel van laboratoriumonderzoek, fotografie en/of documenten.

 

De volgende diensten kunnen wij u aanbieden:

 • Restauratie van beschilderde objecten. 
 • Analyse. 
 • Documentatie.
 • Gratis advies en uitvoerige vrijblijvende offertes.
 • Opdrachten worden in samenspraak en overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.
 • Restauratie en conservering op sobere en verantwoorde wijze.
 • Door inzichtelijke offertes en behandeling een redelijke prijsstelling.
 • Strenge interne controle op het uiteindelijke product.
 • De ontwikkelde methoden worden regelmatig getoetst en verbeterd.
 • Hulp en advies aan zorgdragers en portefeuillehouders.
 • Vakkennis word up-to-date gehouden.
 • Het verlenen van nazorg.
 • Bemiddeling bij aankoop en verkoop

 

 

Behandelde Collecties

Voor vele instanties hebben wij advies en restauratie werkzaamheden verricht aan schilderijen en beschilderde objecten.

Onder deze instanties bevinden zich o.a. Kerkelijke instellingen, kastelen, bedrijven, particulieren, musea, overheidsinstellingen.

 

Uit privacy overweging maken wij onze klanten niet bekend maar geven wij u op aanvraag een opsomming en een inzicht van enkele gedane werken.