Met schilderijen heeft men doorgaans een hechte band. Deze zijn immers vaak actief verzameld, dan wel door vererving verkregen.

Bij de verzorging en/of de restauratie door schade en/of aantasting door de tand des tijd 's is het raadzaam een deskundige te raadplegen.

De eerste plicht van een restaurator bestaat uit het ontdekken van de oorzaken van het verval van het schilderij en deze mogelijk op te heffen.

Na het bekijken van het kunstwerk komen we in overleg met u tot een behandelplan.

Ieder werk dat gerestaureerd moet worden vraagt om een eigen unieke aanpak.

 

 Werkwijze:

 De restauratie is de laatste jaren sterk aan ontwikkeling onderhevig. Zo wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van chemische en technische analyse bij onderzoek.

Naast deze technische ontwikkelingen hebben zich ook mentaliteitsveranderingen op het ethische vlak voorgedaan. De afgelopen jaren rees de behoefte om de restauratie methodes te plaatsen binnen een ethisch verantwoord kader.

Het resultaat is de ontwikkeling van een algemeen geldende code waarbij een restaurateur zich in het bijzonder dient te houden aan de volgende punten:

- Gebruikte materialen bij de restauratie dienen duurzaam en reversibel te zijn.

Ze moeten te allen tijde verwijderd kunnen worden zonder dat dit risico met zich meebrengt voor het originele schilderij.

- Behouden van de uitstraling van het schilderij.

In de meeste gevallen moet men wegnemen wat mensen of de tijd aan het werk toegevoegd hebben of veranderd hebben. Daardoor zal het schilderij zijn originele aanzien terugkrijgen.

- Het werk dient leesbaar te zijn. 

De retouches (inschilderdingen) moeten aantoonbaar blijven door middel van laboratoriumonderzoek, fotografie en/of documenten.