Association

 • Museumserver
 •  Overzicht van online Nederlandse musea met aanklikbare kaart en agenda van tentoonstellingen.

Wetenschap

 • De Stichting FOM
 • Stichting FOM - opgericht in 1946 - heeft als centrale doelstelling het bevorderen in Nederland van fundamenteel natuurkundig onderzoek. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. 
 • De Nederlandse Onderzoek Databank
 • N.O.D. is een openbare online databank met informatie over wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoekinstituten. De NOD bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines (multidisciplinair). Rond de 200.000 unieke bezoekers per maand bekijken de informatie uit de NOD op de website van onderzoekinformatie.
 • Rubriek kunstwetenschappen België
 • Geselecteerde en geannoteerde internetbronnen voor kunst via de Koninklijke Bibliotheek.

 • Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 • Ditt onderzoeksinstituut houdt zich bezig met ontsluiting en publicatie van historisch bronnenmateriaal, van biografische en bibliografische naslagwerken (Biografisch Woordenboek, Repertorium). Deze site biedt verwijzingen naar en beschrijvingen van databanken, nieuws en een fondscatalogus. Dit is een onderdeel van het NWO.
 • Kunstkennis Beeldende kunst en architectuur 
 • Kunstkennis wil kunst en kunstgeschiedenis toegankelijk maken voor iedereen. Kunstbeeld informeert u over de ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van de hedendaagse en moderne kunst.
 • Histoforum
 • Uitgebreidesite op het gebied van geschiedenis, geordend naar onderwerp, periode en land. Geeft o.a. verwijzingen naar historische software.

 • Adviesraad voor Wetenschaps- en technologiebeled
 • Adviesorgaan voor regering en Staten-Generaal. Site geeft een overzicht van actualiteiten en publicaties. Onder het kopje 'overig' verwijzingen naar overige raden onder de kaderwet 'Adviesraden' 1997.
 • Raad voor Cultuur
 • Wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van het cultuurbeleid, bij wet ingesteld op 22 november 1995.
 • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
 • Dit bureau stelt zich ten doel zo omvattend mogelijk visueel en schriftelijk documentatiemateriaal over de Westerse - in het bijzonder de Nederlandse - beeldende en toegepaste kunsten van de late middeleeuwen tot heden te verzamelen en dit aan de bezoekers voor raadpleging beschikbaar te stellen. Deze site biedt een beschrijving van elektronische bestanden, actualiteiten, een overzicht van publicaties en service pagina's op het gebied van museale automatisering.
 • Mediatheek
 • Het Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de mediatheek.
 • Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
 • Onderdeel van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen), levert wetenschappelijke informatie, op het terrein van de maatschappijwetenschappen, de biomedische wetenschappen, de geschiedenis en de Nederlandse taal- en letterkunde. 
 •  Nederlandse Onderzoek Databank
 • Het doel van het HISTORICI project, Open Researchinformation Infrastructure On-line, is het (virtueel) aaneen smeden van de over het land verspreide databases die gebruikt worden voor de registratie van onderzoeks informatie.
 • Technisch-wetenschappelijke attachés 
 • Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, verzorgt berichtgeving over technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen, o.a. in de publicatie Technieuws (FCJ tijdschriftencollectie).

 • Europe and Culture
 • Portaalsite van de Europese Commissie over cultuur, beleid en politiek op gebied van cultuur in Europa, met o.a. verwijzingen naar sites van ministeries van cultuur van lidstaten en aspirant-lidstaten.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
 • The Netherlands Scientific Council for Government Policy. Opgericht in 1972. Deze raad stelt rapporten op over zaken die op de lange termijn van belang kunnen zijn, over onderwijs, gezondheidszorg en milieu. Hierbij wordt een wetenschappelijke werkwijze gevolgd, Men probeert zo objectief mogelijk informatie te verzamelen over onderwerpen van onderzoek. 
 • Erfgoedbibliotheek
 • De Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Via diverse projecten en onderzoek willen we expertise ontwikkelen en kennis verspreiden rond de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties.

Internet verwijzing